Πρόγραμμα διατροφής σε σχέση με τον αθλητή, το άθλημα και την αθλητική περίοδο που διανύει.
Επιπρόσθετα, δίνονται μεθοδολογικές κατευθυντήριες διατροφικές συμβουλές.