Παιδική παχυσαρκία
Σύνδεση με ψυχοκοινωνικές διαταραχές και ειδικοί τρόποι προσέγγισης

Η παχυσαρκία είναι μια από τις πιο διαδεδομένες διαταραχές στον δυτικό κόσμο.
Σήμερα, πλήττει τουλάχιστον το 15% του πληθυσμού και είναι ελκτικός παράγοντας για πολλές νόσους. Υπολογίζεται ότι 1 στα 7 παιδιά στην Γαλλία, 1 στα 5 στην Ιταλία και 1 στα 4 στην Ελλάδα είναι παχύσαρκα.
Η παιδική παχυσαρκία παιδιών και εφήβων προοιωνίζεται την παχυσαρκία των ενηλίκων και συνοδεύεται από καρδιαγγειακές μεταβολές που αποτελούν παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.
Επίσης, φαίνεται ότι η παιδική παχυσαρκία συνοδεύεται από υπέρταση, διαταραχές των λιπιδίων, λιπώδη διήθηση του ήπατος και σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο. Συνοδεύεται από έντονες ψυχοκοινωνικές διαταραχές όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα συμπεριφοράς που μειώνουν την κοινωνικότητα και αυξάνουν την απομόνωση και την εσωστρέφεια των παιδιών.

Σε συνεργασία με το γονέα, γίνεται ειδική προσέγγιση του παιδιού καθορισμός στόχων και προσπάθεια επίτευξης τους.
Δίνεται ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα διατροφής προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού που δεν διαφοροποιείται σημαντικά από αυτό της υπόλοιπης οικογένειας.
Μαζί με την διατροφική παρέμβαση επιβάλλεται η συστηματική ενασχόληση του παιδιού ή του εφήβου με κάποιο άθλημα/ φυσική δραστηριότητα.