Η συντήρηση του βάρους προϋποθέτει να μάθουμε να τρώμε σωστά, να αποκτήσουμε καινούργιες συνήθειες γύρω από το φαγητό και να προσαρμόσουμε τη θερμιδική μας πρόσληψη στις ανάγκες μας και στο βάρος που θέλουμε να διατηρήσουμε.
Η επίτευξη του στόχου μας και η απόκτηση του ιδανικού μας βάρους δεν φτάνει για να είμαστε σίγουροι ότι τα κιλά δεν θα  επανέλθουν καθώς ο οργανισμός έχει «μνήμη» που προδιαθέτει την τάση του να επανέρχεται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν καιρό.
Επομένως, η μεταβολή των διατροφικών μας συνηθειών προς το καλύτερο και η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας κρίνεται σκόπιμη.
Σε αυτόν ακριβώς το σκοπό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης από το διαιτολόγο ώστε οι αλλαγές που θα επιτευχθούν να είναι κοντά στο προφίλ του περιστατικού και η νέα απόκριση στο συναίσθημα/ ερέθισμα να καθιερωθεί.