Εκτιμώντας το ποσοστό του σωματικού λίπους εστιάζουμε καλύτερα στις ανάγκες σας

Η μέτρηση των πτυχών του δέρματος είναι μια πολύ διαδεδομένη μέθοδος για την εκτίμηση του λίπους σώματος. Μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε εύκολα και γρήγορα.
Βασίζεται στην αρχή ότι το υποδόριο λίπος αντικατοπτρίζει τη συνολική ποσότητα του λίπους στον οργανισμό.
Με τη χρήση ειδικού οργάνου
, του δερματοπτυχόμετρου (Skinfold caliper), μετράμε το εύρος των πτυχών σε διάφορα σημεία του σώματος και χρησιμοποιώντας αυτές τις μετρήσεις σε ειδικές εξισώσεις υπολογίζουμε το συνολικό ποσοστό σωματικού λίπους.
Τα σημεία στα οποία μετρούνται συνήθως οι πτυχές του δέρματος είναι 4 ή 7, ανάλογα με την μέθοδο του εξεταστή που επιλέγουμε.